2%
تخفیف

ترم اول: آموزش اصول سایه پردازی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

مفاد آموزشی و سرفصل ها آشنایی با ابزار طراحی اصول طراحی ابرو و چشم آشنایی با انواع خطوط آموزش حجم…

90
500,000 تومان
2%
تخفیف

ترم پنجم: آموزش اصولی و دقیق سایه زدن چندل مدل مو

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

مفاد آموزشی و سرفصل ها آشنایی با ابزار طراحی اصول طراحی ابرو و چشم آشنایی با انواع خطوط آموزش حجم

3
600,000 تومان
2%
تخفیف

ترم چهارم: آموزش اجزای صوت چشم بینی لب گوش با کنته و ذغال

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

مفاد آموزشی و سرفصل ها آشنایی با ابزار طراحی اصول طراحی ابرو و چشم آشنایی با انواع خطوط آموزش حجم

0
600,000 تومان
2%
تخفیف

ترم دوم: طراحی و سایه پردازی انواع چشم و بینی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

مفاد آموزشی و سرفصل ها آشنایی با ابزار طراحی اصول طراحی ابرو و چشم آشنایی با انواع خطوط آموزش حجم

0
500,000 تومان
2%
تخفیف

ترم سوم: طراحی و سایه پردازی انواع لب و گوش

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

مفاد آموزشی و سرفصل ها آشنایی با ابزار طراحی اصول طراحی ابرو و چشم آشنایی با انواع خطوط آموزش حجم

1
500,000 تومان